logo fisksatra museum
AKTUELLT PÅ
FISKSÄTRA
MUSEUM

ABOUT FISKSÄTRA MUSEUM


OM FISKSÄTRA
MUSEUM

GLOBALA
KULTURARVET

FILM

PROJEKT

UTSTÄLLNINGAR

KONTAKT

PRESSRUM

FISKSÄTRA
MUSEUMS
VÄNNER

ARKIV

STÖD

 
Följ Fisksätra museum
facebook
och instagram
FISKSÄTRA MUSEUMPROGRAMORGANISATION

FISKSÄTRA MUSEUM
Hur gör man kulturarv och kultur?
Hur gör man kunskap?
Hur gör man medborgarskap och demokrati?


Fisksätra museum prövar och iscensätter nya former för vad ett museum
kan vara i vår både lokala och globala samtid.

Fisksätras befolkning kommer från drygt 120 nationer.

Vi samlar in och ställer ut fisksätrabornas livsberättelser.
Vi bygger nya berättelser av barns och ungas frågor
om samhället och om världen.