EN BLODRÖD DROPPE I ETT BLÅTT HAV


– Du är född med makt, du har slickat på en silversked hela ditt liv. Har du glömt att känna smaken av makt? Slickar också på silverskedar, men känner sällan samma smak. Har fått uppfinna makten. Komma till diskussioner med samma frågor som leder till nada, hamnar bara under er fina statistik. Danira Benitez, poet.

Under våren 2017 bjöd Fisksätra museum in koreografen Paloma Madrid, som växte upp i Fisksätra, för att arbeta med Community Art i i museets projekt ”Kakofoni – om makt och vanmakt”. Kakofoni ingick i Statens kulturråds nationella satsning Kreativa platser. Kreativa platsers mål har varit att fler ska kunna skapa och ta del av kultur där de bor. Det deltagande arbetet som resulterade i “En blodröd droppe i ett blått hav” började med att vi gjorde intervjuer med fisksätrabor i alla åldrar om upplevelser av makt och maktlöshet. Svaren tolkades av den lokala poeten Danira Benitez. Manus växte fram i samarbete mellan Danira Benitez och Paloma Madrid. Föreställningen "En blodröd droppe i ett blått" hav har vuxit fram i ett nära samarbete med flera konstnärer förankrade i Fisksätra. I föreställningen deltog också Fisksätra Talented Women, kvinnonätverk inom museet, med matperformance, samt tygfärgning till scenografin.

Manus och koreografi: Paloma Madrid
Poesi och manus: Danira Benitez
Medverkande konstnärer: Per Hellgren / Martina Jordan, originalmusik till ljudkoreografin
Scenografi: Cristina Schippa
Film: Nayeem Mahbub