logo fisksatra museum
AKTUELLT PÅ
FISKSÄTRA
MUSEUM

ABOUT FISKSÄTRA MUSEUM


OM FISKSÄTRA
MUSEUM

GLOBALA
KULTURARVET

FILM

PROJEKT

UTSTÄLLNINGAR

KONTAKT

PRESSRUM

FISKSÄTRA
MUSEUMS
VÄNNER

ARKIV

STÖD

 
Följ Fisksätra museum
facebook
och instagram
FISKSÄTRA MUSEUMPROGRAMORGANISATION

PROGRAM
Fisksätra museums program har sin utgångspunkt och förankring i fisksätrabornas vardag, i deras behov och drömmar.

Vi samlar in och ställer ut livsberättelser att lyssna på.
Det är Fisksätras globala kulturarv.

Tillsammans med barn och unga iscensätter vi estetiska projekt kopplade till olika frågor och kunskapsområden som de ser som viktiga.

Programmet som helhet handlar om att "berätta sig in i världen".