logo fisksatra museum
AKTUELLT PÅ
FISKSÄTRA
MUSEUM

ABOUT FISKSÄTRA MUSEUM


OM FISKSÄTRA
MUSEUM

GLOBALA
KULTURARVET

FILM

PROJEKT

UTSTÄLLNINGAR

KONTAKT

PRESSRUM

FISKSÄTRA
MUSEUMS
VÄNNER

ARKIV

STÖD

 
Följ Fisksätra museum
facebook
och instagram

PROJEKT


– KAKOFONI / KREATIVA PLATSER OM MAKT OCH MAKTLÖSHET 2017–2019 pågående
– FISKSÄTRA TALENTED WOMEN OCH SPRÅKCAFÉER / INKLUDERING 2017–2019 pågående
SONDER 2015–18
SKAPANDE SKOLA 2013–16
SKAPA SAMMANHANG 2014–15


PROJEKT
En skapande människa utvecklar en förmåga att ställa frågor om sig själv och andra, om samhället och världen.

En nioåring som lär sig gå på lina med hjälp av nycirkusartister, en tolvåring som är med och bygger upp en teaterföreställning, en femtonåring som gör en film om sitt liv, bygger alla in en ny rymd i sin syn på världen. Hon eller han knuffar på det möjligas gränser.

Det handlar, för både barn, unga och vuxna om att se sig själv och att se andra. Det är en existentiell erfarenhet som här i första hand är kopplad till olika konstarter. Men den kan också ges en riktning in i stora samhällsfrågor.

Det handlar om att våga tala, att ta plats, att berätta sig in i världen.