logo fisksatra museum
AKTUELLT PÅ
FISKSÄTRA
MUSEUM

OM FISKSÄTRA
MUSEUM

GLOBALA
KULTURARVET

FILM

PROJEKT

UTSTÄLLNINGAR

KONTAKT

PRESSRUM

FISKSÄTRA
MUSEUMS
VÄNNER

ARKIV

STÖD

 
Följ Fisksätra museum
facebook
och instagram

PROJEKT SKAPA SAMMANHANGSKAPA SAMMANHANG

Projekten har 2014/2015 finansierats av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Läs om projekten på Kulturstiftelsens hemsida


2014/2015
Vi har under projektet arbetat med fem konstnärliga delprojekt och genomfört en nationell konferens (URB-Z). Under hösten publicerar vi en nationell rapport där vi fördjupar några av de frågor som togs upp under konferensen. Vi börjar också det gemensamma arbetet i ett nätverk, som har byggts upp inom ramen för projektet, mellan kulturinstitutioner/kulturprojekt i samhällen som delar Fisksätras villkor.

Fisksätra museums ambition med projektet är att bidra till den nationella diskussionen om migration, barns och ungas uppväxtvillkor, skolutveckling, kulturens möjliga uppdrag och stadsutveckling/urban rättvisa.

Fisksätra museums huvudsakliga samarbetsparter i projektet har varit: Fisksätra bibliotek, Föreningen Svensk Form, Föreningen Odla med SolenLänk till