logo fisksatra museum
AKTUELLT PÅ
FISKSÄTRA
MUSEUM

OM FISKSÄTRA
MUSEUM

GLOBALA
KULTURARVET

FILM

PROJEKT

UTSTÄLLNINGAR

KONTAKT

PRESSRUM

FISKSÄTRA
MUSEUMS
VÄNNER

ARKIV

STÖD

 
Följ Fisksätra museum
facebook
och instagram

PROJEKT SONDERSONDER – att skapa vägar till läsförståelse genom jagförståelse

Projektets utgångspunkt är det nationella problemområdet bristande läsförmåga och sjunkande läsförståelse.

Projektets mål är att genom samarbete med barn och unga i konstnärliga arbetsprocesser konstruera en modell för såväl språkutveckling, läsutveckling, samt fördjupad läsförståelse.

Projektidén bygger på internationell forskning om hur flerspråkighet utvecklar tänkandets kapacitet, samt på lika etablerad forskning om ”multiliteracy”, termen ”det utvidgade textbegreppet” används också. Multiliteracy och multimodalt lärande står för en förmåga att kunna tolka och skapa mening i mötet med ”berättelser”, uttryck, konstnärliga verk inom olika konstarter, samt att också rent praktiskt kunna arbeta i olika estetiska språk.

Barn och unga kommer att möta det fiktiva begreppet ”Sonder”. ”Sonder” handlar om upphovet, roten till allt berättande i världen.

Vi ska i varje delprojekt för olika åldrar ge barn möjlighet att utveckla ”multiliteracy”. Det handlar om deras förmåga att tolka/ avläsa och hitta ”berättelsen” i bilder, tredimensionella former, teater, musik, texter, nycirkus osv. Lika viktigt är att de ges möjligheter att själva skapa ”berättelser” i olika konstarter. Berättelser som utgår från deras erfarenheter och tankar.

Projektet handlar om att i konstnärliga processer skapa mening tillsammans med barn och unga, med utgångspunkt i deras tankar om jaget, andra, livet och samhället. Projektets ambition är att deltagarna ska utveckla en förmåga att gå in i läsandet som en tydlig handling, en arbetsprocess, och arbeta mot grundlig förståelse i läsandet.

Vi samarbetar med tre skolor i närområdet Fisksätra/Saltsjöbaden.Projektet finansieras 2015/2016 av Arvsfonden.