logo fisksatra museum
AKTUELLT PÅ
FISKSÄTRA
MUSEUM

ABOUT FISKSÄTRA MUSEUM


OM FISKSÄTRA
MUSEUM

GLOBALA
KULTURARVET

FILM

PROJEKT

UTSTÄLLNINGAR

KONTAKT

PRESSRUM

FISKSÄTRA
MUSEUMS
VÄNNER

ARKIV

STÖD

 
Följ Fisksätra museum
facebook
och instagram

UTSTÄLLNINGAR


MAT – Kvinnor i Fisksätra om mat, minne och plats
8 mars – 30 april 2019

Utställningen MAT är första steget i museets arbete med att producera en kokbok med recept och korta berättelser med globala perspektiv. Utställningen MAT handlar om konstnärlig gestaltning av mat / matkonst med installationer, föremål, projektioner, animation, men visar också recept och kvinnornas berättelser.

Idén att göra en kokbok i samarbete med museets kvinnonätverk Fisksätra Talented Women växte fram redan för två år sedan. Kvinnornas matkonst har varit en del av museets verksamhet på olika sätt sedan dess. Projektet handlar i hög grad om att utveckla samarbetet med fokus på olika former av fördjupat deltagande och empowerment för en grupp kvinnor. Många av dem står helt utanför eller börjar ta första stegen in på svensk arbetsmarknad. Gul Sanober Baig och Nancy Reyes som är med i kvinnonätverket sedan flera år, har uppdrag som redaktörer i museets produktionsgrupp.


Utställningen MAT och produktion av kokboken genomförs med stöd av
Statens kulturråd / Kreativa platser samt Nacka kommun / satsningen Inkludering.
Fisksätra museum presenterar stolt utställningen HEM.
7 april – 31 maj 2018


Ann-Marie Ava Valsten, fotograf och fotokonstnär, bodde i Fisksätra från 1976 till 1989. Hennes samlade dokumentation av livet i Fisksätra under samhällets första decennier är omfattande. Nu fyller vi museet med hennes dokumentära bilder.


Utställningen HEM. är en del av museets fleråriga projekt Kakofoni – om makt och maktlöshet.
Kakofoni finansieras av Statens kulturråd/Kreativa platser.

SAMTAL MED AVA
– Du har arbetat med dokumentär fotografi i Fisksätra under många år?

– Jag tänker inte att jag har arbetat med dokumentärfotografi. Jag har arbetat med kameran. Som barn fotograferade jag min mor. Som arbetare på Atlas Copco fotograferade jag männen på verkstan. Jag lärde mig också vilka motstånd man kan möta, förmannen på verkstan tog sönder en av mina filmer med en yxa. Det går också att förstå oviljan att bli reducerad till en bild.

Min avsikt var att vända kameran mot det jag var mest rädd för, människor. Och bilderna från Fisksätra förstår jag nu långt efteråt som en del av den bildkarta jag gjort genom åren. Modern i Guldhavet, mannen i Tornet och framför allt barnen i HEM. När jag gick på fotoskolan ville jag utmana de konventioner som lärdes ut och premierades. Man skulle inte fotografera i solljus – många bilder från Fisksätra är i solljus. Man skulle fotografera arbetare i strejk – bilderna från Fisksätra visar istället barn som ser prövande mot betraktaren.

– Och nu visar du bilderna i Fisksätra, hur blir det?

– En förhoppning är att de som ser utställningen samtalar om olika sätt att läsa en bild, vad som finns bakom en bild. Vilken berättelse läser jag in som betraktare av en man som står på en balkong och spelar trumpet och vad läser du in? Vilken berättelse läser jag in i pojken som sitter under ett bord med en tändare? Vad läser du in?
Fisksätra museum har under maj / juni, 2012 presenterat sin första utställning Satellit – Fisksätra museum tar plats på biblioteket i Fisksätra.
Här finns bilder och text om arbetsprocessen (pdf)
Utställningsaffisch Carolina Ljungström,
för Fisksätra museum
 

Matta, "Karta över Fisksätra"
Carolina Ljungström, för Fisksätra museum